Meie teenused

Metsa istutamine

Mets katab üle poole Eestimaast ja kui tahame, et see niimoodi jääks, peame pärast metsa mahavõtmist mõtlema uue istutamisele.

Liinikoridoride hooldustööd

Liinikoridoride võsast puhastamine

Hakkepuidu raiumine ja koondamine

Põldude, kraaviservade võsast puhastamine ja kokku korjamine.

Valgustusraie

Jõudsa kasvuhoo sisse saanud noori puistuid nimetatakse noorendikeks. Noorendiku eas tagatakse metsa uuendamisel määratud peapuuliigile paremad kasvutingimused ja selleks tehakse valgustusraiet.

Harvendusraie

Keskealistes puistutes tehakse harvendusraiet. Harvendusraiete eesmärgiks on raieküpseks kasvatavate puude kasvutingimuste parandamine.

Metsakinnistute ost ja müük

Ostame Metsakinnistuid ja raieõigust üle Eesti!

Anna meile teada oma soovidest

Ecoharvest OÜ on üle-Eesti tegutsev metsamajandust abistav ettevõte

Põhitegevuseks on metsaistutus, metsakultuuri hooldused, liinikoridoride hooldus, erinevad raided ja kompleksteenused.